Disclaimer

Excel-Boekhouden.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het gebruik van dit product. Het gebruik van Excel-Boekhouden.nl is op eigen risico. Het wijzigen van formules wordt ten strengste afgeraden. Raadpleeg altijd tenminste 1x per jaar een accountant. Excel-Boekhouden.nl is slechts een hulpmiddel voor uw administratie. Wijzigingen in Excel-Boekhouden.nl kunnen bovendien als resultaat hebben dat een eventuele export naar e-Boekhouden.nl niet meer mogelijk is.

DISCLAIMER
Excel-Boekhouden.nl is met zorg gemaakt. Alle verwerkte formules en berekeningen zijn getest. We geven echter geen enkele garantie op de Excel-boekhouding, noch impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of eigendom, noch garanties dat de software niet inbreukmakend is.

AUTEURSRECHT
Copyright © Excel-Boekhouden.nl – Alle rechten voorbehouden.

PRIVACYVERKLARING
Ga naar www.excel-boekhouden.nl/privacyverklaring

HANDELSMERKEN
Microsoft, Windows, Excel, Office, en/of andere Microsoft-producten zijn handelsmerken van Microsoft (microsoft.com).